Komentarz polityczny – nowe zasady w ordynacji wyborczej

  • Niektóre ważne zmiany w ordynacji wyborczej
  • Sytuacja polityczna w powiecie lubaczowskim

W wyborach samorządowych w 2018 roku obowiązywać będą nowe przepisy. Najważniejsza zmiana dotyczy długości kadencji wójtów i burmistrzów, z 4 lat kadencja wzrośnie do 5 lat. Od tych wyborów zacznie też obowiązywać przepis ograniczający do dwóch kadencji dla włodarzy gmin i miast. Ważny jest też przepis, mówiący o inicjatywie uchwałodawczej w samorządach. W gminie do 5 tys. mieszkańców z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. – co najmniej 200. W przypadku powiatu do 100 tys. mieszkańców inicjatywę ma co najmniej 300 osób.

Przepisy regulują pewne ważne aspekty działania samorządów, przede wszystkim wreszcie normują działanie Rady Gminy i Miasta. Wciąż mamy zacofane „miejsca”, gdzie sesje odbywają się w taki sposób, że nie pozostaje po nich ŻADNEGO śladu. Radni się zbierają, niby mają jakiś program sesji, ale co się tam dokładnie dzieje, tego społeczność nie wie, bo ani nie jest to nagrywane, ani protokołowane (protokoły są na sztukę, gdzieś tam upchnięte i schowane). Poznawaliśmy na przykład wyniki głosowań, ale nie było obowiązku odnotowywania, jaki radny jak głosował.

Nadchodzące wybory będą bardzo ciekawe, bowiem ogólna sytuacja polityczna w kraju jest bardzo napięta i główni gracze polityczni mają szczególną potrzebę wykazania sukcesu w nadchodzących wyborach. Czekamy oczywiście na aktywność polityczną w zakresie wyborczym w powiecie lubaczowskim. W małych powiatach i gminach uważa się, że kampania wyborcza powinna trwać tylko dwa tygodnie, przed wyborami, co powoduje, że świeże twarze w polityce nie mają ŻADNYCH szans na zdobycie zaufania społecznego i przez to wielu myśli, że się urwali z choinki. Korzystają na tym starzy wyjadacze, ich znają wszyscy i automatycznie zdobywają przez to większe zaufanie, nawet jeśli nie oferują nic lepszego niż przeciwnicy.